Equine Touch kurser

Vem som helst kan lära sig ET! Du behöver inte ha någon speciell kunskap om hästens anatomi för att gå grundkursen. Om man lär sig greppen som de lärs ut KOMMER du att få resultat.

ET

Grundkursen är tänkt för hästägare, som vill använda ET för att hjälpa sina egna och vänners hästar och förebygga ohälsa. Men det är också en introduktion för dem som vill fortsätta och arbeta professionellt med Equine Touch.
Massörer, kiropraktiker, osteopater etc. har funnit att den grundläggande kroppsbalanseringen (steg 1) har gett dem ett kraftfullt, kompletterande verktyg i sina behandlingar.

Grundkurs steg 1

3 dagars intensiv kurs som har samma innehåll som steg 1a och steg 1 b. Tempot är högt och kursen är ganska krävande.

Jag väljer att behålla denna möjligheten för dem som reser långt. Uppdelning i 1a och b är att flredra för dem som är helt nybörjare på området.

Pris 4500:

Grundkurs - Steg 1 a

2-dagars kurs blandat teori och praktik. Vi fokuserar på tekniken och själva greppet "The Move" Först lär man sig grunderna på varandra för att få en försåelse hur det  ska känns och för att kunna ge direkt feedback till varandra. Därefter tränar man på hästar största delen av tiden.  Vid kursens slut har eleven lärt sig den grundläggande kroppsbalanseringen för häst. Kursintyg erhålls. Detaljerad manual ingår.

Pris: 2800

Equine Touch steg 1 b

Repetition från 1 a med förbättring och fördjupning av tekniken. Vi lär oss olika specialområden s.k. "Aerias of concern" på hästen. Sista dagen tränas allt som en hel session. Detaljerad manual ingår

Pris 2800:-

Equine Touch Steg 2

Tredagars kurs med repetition av grunden, greppet "The Move" finslipas och en avancerad kroppsbalansering lärs ut tillsammans med nya problemområden. De teoretiska principerna bakom ET diskuteras. Vi tar upp ET:s samverkan med tandbehandlingar, hovvård samt andra positiva effekter på hästens hälsa. Kursintyg erhålls. Detaljerad manual ingår

Pris 4500

Yrkesnivå - Steg 3

Denna fyradagarskurs kan man gå efter man fullföljt steg 1 och 2 och godkänts praktiskt samt skickat in vissa uppgifter (journalskrivning, skriftliga svar på frågor). Steg tre undervisas endast av Ivana med assistens av svensk instruktör. Eleven friskar upp sina kunskaper från steg 1 och 2, lär sig nya ET-procedurer, passiv och aktiv mobilisering, stretching, longering. Föreläsningar hålls om bl a hovvård, tandvård, träning, sadlar och annan utrustnings påverkan. Eleven får en djupgående förståelse för tekniken och varför det är viktigt att balansera hela hästen; holistiskt tänkande. Då man blivit godkänd i steg 3, vilket inkluderar ett praktiskt prov, utfärdas ett intyg och eleven inbjuds att göra en examen. Efter avklarad examen utfärdas ett "Practitioner's diplom".

Steg 4 ET & Beyond

Undervisas endast av Dr Ivana Ruddock. Alla som gått steg 3 är välkomna att delta. Det är obligatoriskt att gå steg 4 för att få sitt Practitioner's diplom. Krav är godkända teoretiska och praktiska prov. Under kursen tittar Ivana på elevens praktiska färdigheter och vägleder och förbättrar tekniken. Man lär sig nya procedurer och olika sätt att applicera dem på hästen. Eleven får även trygghet att verkligen känna vad som händer i kroppen och att kunna ta till sig en helhetsbild snarare än att bara fokusera på detaljer och lära sig att bryta reglerna. Detta är alltid en lika spännande kurs, för även om det finns en manual med procedurer som lärs ut som det står, så kan ofta sättet att arbeta varieras beroende på vad just den hästen man arbetar med visar. En kurs som kan repeteras som OPD (ongoing professional development).

Vill du vara värd för en ET-kurs?

Om du är intresserad av att vara värd för en Equine Touch kurs gäller följande:

Upplägg av kursen

Du kan välja kursens upplägg och föreslå passande datum som instruktören kommer att försöka anpassa sig till. Idealiskt deltagarantal är 6-10.

Förutsättningar på platsen

Det bör finnas ett uppvärmt rum för teori och där behandlings-bänkar får plats (1 bänk per 2 deltagare). Det behöver inte nödvändigtvis vara i direkt anslutning till stallet, men i närheten. Man bör också kunna fika och äta lunch där.  Arbetet med hästarna bör kunna ske under tak. Det krävs en häst per 2 deltagare + 2 extra, t ex 6 deltagare 5 hästar. Eleverna kan ta med egna hästar.

För mer information kontakta Carola Grauers,
Tel: 070-302 40 99 e-post: carola@equinetouch.se

Uttalande från elever

"I mitt arbete som ridinstruktör och coach har jag sökt efter fler verktyg för att utveckla ekipage. Många hästar går med stelheter och spänningar som inte har släppt genom ridning. Genom Equine Touch har jag funnit en metod som på ett mjukt och effektivt sätt kan få hästen i mental och fysisk balans. Det fungerar!"

Anna Lidén, Godkänd ridinstruktör, EFTCoach