Jock & Ivana Ruddock

Historien om hur Equine Touch uppstod

Jock Ruddock, en före detta polisofficer, tillbringade 28 år av sitt liv som internationell "wrestler" och kroppsterapeut på deltid. Efter att ha dragit sig tillbaka från ringen, ägnade han sig på heltid åt komplementärmedicin som hypnosterapeut. Under sina 28 år som kringresande "wrestler" i hela världen fick han ryktet om sig att vara duktig kotknackare, eftersom mottot i dessa kretsar var "om du skadar mig, fixa mig". Förutom att Jock lärde sig praktisk kiropraktisk och osteopatisk manipulation av sina vänner i Nya Zeeland, Australien, Hawaii och Japan utbildade han sig även formellt i Aikido, dynamisk Ki, Bowen, Hypertone-X och Kinesiologi.
Han började sin instruktörsbana som obeväpnad kampinstruktör inom polisen. Senare undervisade han arbetslösa gatubarn i Auckland, Nya Zeeland i showbusiness och scenkonst.

1996 började Jock, med all den erfarenheten han samlat under årens lopp, utveckla och utforma en egen, unik behandlingsteknik baserad på principerna för de olika terapier och kampsporter han praktiserat. Han upptäckte att då han vibrerade musklerna i en viss följd på specifika punkter över hela kroppen, kom hela kroppen i ett tillstånd av djup avslappning. Ur denna cellulära och holistiska förvirring, som vi kallar medicinskt kaos, uppstod ordning och reda och i kroppen uppnåddes ett tillstånd av balans (homeostas). Efter omfattande studier och finjusteringar beslutade han att ge tekniken namnet Vibro Muscular Harmonization Technique (VHT).

Jock (forts)

1997, efter en förfrågan från en klient, började Jock att behandla hästar med VHT. Från denna simpla början i ett stall i Aberdeen i Skotland har tekniken nu vuxit och blivit världsomfattande. Den används av hästägare, tränare, terapeuter och veterinärer för hästar på alla nivåer. 1999, efter det att Jock träffat sin fru Ivana, utvecklade och förfinade de tillsammans tekniken som de gav namnet The Equine Touch™

MVDr. Ivana Ruddock veterinär från Tjeckien och medlem av AHVMA (American Holistic Veterinary Medical Association) promoverade på häst och smådjur med högsta betyg. Hon arbetade inte bara som forskare utan även som universitetslektor i Tjeckien, där hon undervisade blivande veterinärer i anatomi. Ivana gick sin första kurs i Equine Touch™ för Jock 1999 och sedan de gifte sig år 2000 har de ständigt rest tillsammans i hela världen och undervisat och vidareutvecklat denna unika metod. Under Ivanas ledning har de fört metoden till en standard som lett till att den, som första komplementärmedicinska terapi för hästar, erkänts av ICM och BCMA i England.

Ivanas undervisningsteknik har beskrivits som entusiastisk och brilliant. Lugnt och metodiskt svarar hon på näst intill omöjliga frågor med hjälp av sin gedigna kunskap inom såväl veterinärmedicin som olika alternativa metoder för både hästar och smådjur. Hennes övergripande kunskap om hästen inkl. hovar, sadlar, tänder samt andra element som påverkar och har effekt på hästens hälsa och välbefinnande, har inte bara imponerat eleverna utan även veterinärer och professionella hästtränare över hela världen.
Ivanas undervisningssätt är direkt motsatt och ändå totalt kompletterande till Jocks. "Det mest unika lärarteamet inom hästterapivärlden" har man sagt om dem.

Ivana (forts)

2011 gick Jock Ruddock bort, men Ivana fortsätter att utveckla och sprida The Equine Touch i Världen.