Människa

VHT (Vibro Muscular Harmonization Technique)

Denna kroppsterapi för människor ligger till grund för Equine Touch

  • VHT är en mjuk, icke-diagnostisk, holistisk teknik. Greppen är mjuka och utförs i ett förutbestämt mönster över hela kroppen, utan hänsyn till klientens besvär.
  • VHT är nyckeln som öppnar dörren till kroppens inbyggda läkningssystem, som alltid strävar efter perfekt hälsa och balans och som alla har.
  • VHT har ett holistiskt närmande till hälsa genom att rikta sig till hela kroppen utan att fokusera på symptom. Många klienter rapporterar ofta positiva resultat även på andra problem som de egentligen inte sökte för.
  • VHT förbättrar hållningen och balanserar snedheter i kroppen.
  • VHT greppen utförs längs fasciakedjan dvs bindvävshinnan, som består av collagena fibrer. Enligt senaste rön transporteras informationen ca 5000 gånger snabbare i dessa fibrer än i det centrala nervsystemet. Man menar också att det kan finnas nära samband mellan fasciakedjan och meridiansystemet.
  • VHT greppen utförs över vissa triggerpunkter, som kan frigöra trauman även om det inte är den direkta avsikten.
  • VHT är en kroppsbalansering, som hjälper kroppen att uppnå homeostas som är det idealiska tillståndet för självläkning av oönskade trauma, strukturella obalanser eller sjukdom.

Man kan säga att VHT är en brygga eller den felande länken mellan energiarbete (healing) och manuell kroppsterapi (massage, kiropraktik). I västvärlden har man helt enkelt inte någon vetenskaplig förklaring för holistiskt energiarbete, definitivt inte på ett språk som någon kan förstå och för att vara helt ärlig, ingen kommer att slösa millioner på forskning för att komma fram till att en enkel serie grepp kan påverka hela kroppen på olika nivåer. Metoder som arbetar med energier kan endast bedömas efter resultaten och ett obestridligt faktum är att VHT fungerar!

VHT fungerar som en självständig teknik, men går även utmärkt att använda som komplement till andra behandlingar som t ex kiropraktik, osteopati, homeopati, akupunktur, etc.

Ytterligare en fördel är att rätt utförd är VHT inte alls kroppsligt belastande för terapeuten. Redskapen är huvudsakligen långfingrar, tummar och armbågar, men kraften kommer från terapeutens hara (ha: den vitala livsenergin, ra: energivågornas rörelse och spridning) och greppen utförs i harmoni med andningen.

VHT är en gåva till mänskligheten