VHT kurser

Vem som helst kan lära sig VHT! Du behöver inte ha någon speciell kunskap om människans anatomi för att gå grundkursen. Om man lär sig greppen som de lärs ut KOMMER du att få resultat.

Modul 1

Vi går igenom tekniken och "the move" övar greppen för grundbalanseringen.

Modul2&3

Två dagars intensiv, till största delen praktisk, kurs.
Repetition grunderna. Finslipning av själva greppet. Nya procedurer.

Modul 4

Ytterligare nya procedurer och fördjupning i tekniken.

Modul 5&6

Undervisas av Jo Fernandez.

Kursintyg erhålls efter det varje kurs.

Modul 1-4 utgör grundkursen, 5&6 som tidigare kallades "Advanced" är en vidareutveckling av grunderna. Repetition av gamla procedurer samt nya grepp och kombinationer av procedurer.

Om man tänker arbeta professionellt med VHT som terapeut bör man gå en kurs i basmedicin eller på annat sätt skaffa sig nödvändiga kunskaper i anatomi, fysiologi och patologi.