CNC-svarvning är något som du kanske har behov av att få hjälp med? När det gäller cnc-svarvning så är Kalset Automatsvarvning AB ett bra företag att vända dig till. De är specialiserade på legotillverkning av CNC-svarvade detaljer. Deras tjänster består av:

  • CNC-svarvning
  • Längdsvarvning
  • Legotillverkning
  • Svarvade detaljer

De har redan idag kunder som anlitar dem för att de har en bra tekniks kapacitet samt att de har en gedigen kompetens. Mycket tack vare att de varit i denna bransch i mer än 50 år.

Svarvning med CNC

CNC-svarvning är som det låter, svarvning med hjälp av en CNC maskin. Kalset Automatsvarvning AB kan ansvara för hela tillverkningsprocessen. Det från ritningar till att ta fram komponentprover till fullskalig serietillverkning.

Med hjälp av CNC svarvning så går det även att ta fram och bearbeta detaljer tvådimensionellt och tredimensionellt. Det gör den skärande bearbetningen enklare samt att det ger fler möjligheter.

Hos detta företag finns det en modern maskinpark samt kunniga CNC operatörer. Det gör att de kan hjälpa dig med att tillverka komplicerade detaljer i stora volymer så väl som i små volymer.

Kalset Automatsvarvning

Att anlita Kalset Automatsvarvning är smart, särskilt om du behöver hjälp med svarvning i en CNC maskin. Denna mekaniska verkstad kan ta ansvar för hela processen. Det gör att du kan få all den hjälp du behöver ha från detta företag.

Sedan så har detta företag även andra tjänster utöver svarvning med CNC. Vill du veta mer om dessa, eller mer om företaget, se då till att besöka deras hemsida.